Pups

Paps Jelle (eig.E&C Nijland) en Mams Geiske

❤Op 30 December 2020 zijn geboren 2 mooie teefjes van mama Geiske en papa Jelle.On December 30, 2020, 2 beautiful females from mommy Geiske and daddy Jelle were born.❤ 

 

Hieronder volgen de foto's van de week.Elke woensdag verdwijnen deze foto's voor een nieuwe reeks foto's van een week...Below are the photos from the week, every Wednesday these photos disappear for a new batch of photos of a week ...

*Beide pups zijn gereserveerd* ❤ *Both puppies are reserved*

❤Klik op de foto/film om te openen.

                                                      ❤ Click on the photo/movie to open it.

  • 1 januari Samen in het mandje tijdens het verschonen van de werpkist.Deze foto komt elke week terug dan is de groei nog beter te zien./1 January Together in the basket during the changing of the whelping box This photo comes back every week so you can see how they growth.

  • 6 januari week ,begin week 2./Begin of the 2th.week

  • 13 januari,begin week 3/Begin of the 3th. week

8 dagen jong.....

  • In de nacht...eerste keer in m'n eigen bedje slapen met de monitor ernaast! At night ... sleep in my own bed for the first time with the monitor next to it!

  • Dagelijkse weeg momentje...

Oogjes open ,beetje kruipen en geluidjes..Eyes open,little crawl,and little sounds

              Niet vergeten...don't forget....

                 ❤Klik op de foto/film om te openen❤ Click on the photo/movie to open it.

  • Nageltjes knippen...Nails Clipping.

  • Onze Toller Sinopa kijkt toe...Our Toller Sinopa is watching

  • NEE, ze gilt niet...ze geeuwt :-) NO, she doesn't scream ... she yawns

  • 18 dagen jong.18 days young.

  • 18 dagen jong.18 days young.