Elke aspirant eigenaar heeft zelf een mooie naam voor hun pup gegeven,dit is uiteraard dan ook hun roepnaam :-)  Hieronder op volgorde van hun geboorte.....

 Every aspiring owner has given a beautiful name for their puppy, this is also of course their    call name :-) Below in order of their birth...

 

                               Clicken voor een grotere foto/ Click fro a bigger photo.

                          5,4 weken/weeks