Wie zijn wij/Who we are...

Down here in English!

We stellen ons even aan u voor; wij zijn Hans en Yvonne Vermeulen.Al jaren lang actief in de hondenwereld op diverse vlakken.Op gebied van het fokken van ras honden inmiddels al 30 jaar!Wij zijn ouders van 3 volwassen kinderen,te weten Debby,Richard en Sebastiaan.

Onze Debby en schoonzoon Niels,hebben ons op 23 september 2004 verblijdt met een prachtige kleinzoon,hij heet Mitchell Collin.Hun tweede zoon is geboren op 25 augustus 2007 zijn naam is Conner Jeremy !Mitchell(17 jaar) is regelmatig bij ons en op zijn eigen manier is hij erg leuk met onze honden bezig.Broertje Conner( 14 jaar.) is er dan ook bij,maar hij is wat terug houdend naar de honden.

 Onze oudste zoon Richard en zijn vrouw Olga hebben ons op 1 Juli 2019 verblijdt met een prachtige kleindochter haar naam is Zoe.(3 jaar)

 Yvonne is al van kinds af aan te vinden geweest bij fokkers , shows en op trainings velden,en ze heeft een cursus dieren E.H.B.O gedaan.Hans is daarin mee gesleept en heeft de theoretische kant op zich genomen.Zo behaalde hij reeds zijn diploma's voor KK 1 KK 2 en doorliep hij de cursus  E&B .Ook Hans  heeft de cursus dieren E.H.B.O gevolgd.Hij vind bestuurlijke functies binnen ras verenigingen erg leuk.

 Samen zorgen we voor onze honden, op dit moment van schrijven(Augustus 2022) hebben we 5 honden in ons bezit.Te weten onze DONNY SINOPA GEISKE KAITOS en VANITY

GEISKE is ons Markiesje en VANITY onze Bichon Frisé de rest zijn Nova Scotia Duck Tolling Retrievers,onze reuen Donny en Kaitos wonen bij vrienden....Met Sinopa Geiske en Vanity maken we dagelijks wandelingen waarbij zwempartijen niet geschuwd worden. Wilt u meer weten over onze honden en over ons, dan bent u na een afspraak altijd hartelijk welkom. Mailen kan natuurlijk ook altijd!  kennelvdamandelgaard@gmail.com

 

Let us introduce ourselves to you; we are Hans and Yvonne Vermeulen.For years active in the dog world in various areas. In the field of breeding pedigree dogs for 30 years now!We are parents of 3 adult children, namely Debby, Richard and Sebastiaan.

Our Debby and son-in-law Niels, have delighted us on September 23, 2004 with a beautiful grandson, his name is Mitchell Collin.Their second son was born on August 25, 2007 his name is Conner Jeremy !Mitchell (17 years old) is regularly with us and in his own way he is very nice with our dogs.Brother Conner (14 years.) is also there, but he is somewhat reticent to the dogs.

Our eldest son Richard and his wife Olga delighted us on July 1, 2019 with a beautiful granddaughter her name is Zoe. (Almost 3 years)

 Since childhood Yvonne has been to breeders, shows and training fields, and she has done an animal first aid course.Hans was dragged along and took on the theoretical side.He already obtained his diplomas for KK 1 KK 2 and completed the E&B course.Hans has also followed the animal first aid course. He likes managerial positions within breed associations.

 Together we take care of our dogs, at the time of writing(August 2022) we own 5 dogs.

 To know our DONNY SINOPA GEISKE KAITOS and VANITY

 GEISKE is our Markiesje and VANITY our Bichon Frisé the rest are Nova Scotia Duck Tolling Retrievers, our males Donny and Kaitos live with friends....With Sinopa Geiske and Vanity we take daily walks where swimming is not shunned.If you would like to know more about our dogs and about us, you are always welcome after an appointment. You can of course always email us!  kennelvdamandelgaard@gmail.com